Menu

VYHLÁSENIE

VYHLÁSENIE

Copyright

Právna poznámka

Klosterfrau povoľuje vyvolávať, ukladať a šíriť súčasný obsah internetovej prezentácie Klosterfrau.

  • Obsah môže byť používaný len na informačné účely a nesmie byť predávaný alebo distribuovaný s komerčnými či politickými záujmami.
  • Obsah nesmie byť akokoľvek menený.
  • Odkaz na Obsah musí byť súčasťou každej kópie či časti našich webových stránok.

Obchodná značka

Všetky spomenuté práva obchodné značky sú výhradným majetkom držiteľov práv.

Internetové vyhlásenia a popis

Tieto internetové stránky poskytujú všeobecné informácie o spoločnosti Skupiny Klosterfrau a o ich prípravkoch. Stránky neposkytujú lekárske či iné rady alebo návody o spomínaných liekoch. V prípade, že máte špeciálne otázky týkajúce sa týchto liekov, kontaktujte nás, prosím, priamo alebo sa obráťte na svojho lekára či lekárnika. Našou snahou je poskytnúť vám maximum podrobných a dostupných informácií. Avšak nezaručujeme explicitné správnosť a úplnosť našich informácií. Súčasne nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spôsobené použitím prezentovaných publikovaných informácií. Pred užitím našich prípravkov by ste si mali prečítať priloženú písomnú informáciu. Tieto internetové stránky môžu tiež obsahovať informácie tretích strán a odkazovať na ďalšie internetové stránky. Tieto informácie a odkazy sú podľa možností adekvátne zvýraznené. Za informácie tretích strán nenesieme žiadnu zodpovednosť. Všetky grafiky a informácie týchto internetových stránok sú chránené vlastníckym právom či iným právom industriálneho vlastníctva. Vyhradzujeme si právo na zmeny, doplnky či redukciu obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho oznámenia v prípade, že to považujeme za nutné. Tieto zmeny nezakladajú žiadnu zodpovednosť.

Odkazy

Uznesením z 12. mája 1998 rozhodol Krajský súd v Hamburgu (Nemecko), že pri ponúkaní internetových odkazov môže vznikať istá zodpovednosť za obsah daných internetových stránok. V súlade s vyjadrením tohto súdu táto zodpovednosť nevzniká pri explicitným vyhlásení týkajúcom sa daného obsahu. Na našej internetovej stránke môžu byť odkazy na ďalšie internetové stránky. Na všetky tieto odkazy sa vzťahuje nasledovné: Explicitne zdôrazňujeme skutočnosť, že nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah spomínaných odkazov a preto nenesieme za všetok obsah na daných odkazoch z našej domény žiadnu zodpovednosť. Rovnako nepreberáme obsah týchto stránok v akejkoľvek podobe. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy umiestnené na našej webovej stránke a na všetok obsah spomínaný na banneroch. © Copyright MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Köln

© Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG, Köln