Menu

OCHORENIA DÝCHACÍCH CIEST

Úlohou našich dýchacích orgánov je zabezpečiť dýchanie. Slúžia na výmenu plynov medzi vzduchom a krvou. Súborne ich označujeme ako dýchacie cesty.

Rozlišujeme horné a dolné cesty dýchacie.

Horné cesty dýchacie

 • nosová dutina
 • vedľajšie nosové dutiny
 • ústna dutina
 • hltan (farynx)
 • hrtan (larynx)

Dolné cesty dýchacie

 • priedušnica (trachea)
 • priedušky
 • priedušničky
 • alveoly (pľúcne mechúriky)

Veľká časť dýchacích ciest je vystlaná takzvaným riasinkovým epitelom, ktorý tvoria bunky s riasinkami, ďalej tzv. pohárikovitými bunkami a žľazami produkujúcimi hlien. Týmto spôsobom možno vdychovaný vzduch zahriať, zvlhčiť a vyčistiť.

Ako je náš dýchací systém komplexný, takisto je aj spektrum jeho možných ochorení rozmanité. Zvlášť rozšírená je infekcia dýchacích ciest v podobe nachladnutia. Dospelých táto infekcia zasiahne dvakrát až štyrikrát ročne, deti dokonca osemkrát až desaťkrát. Samotné nachladnutie nie je dôvodom na obavy. Napriek tomu je treba brať liečbu vážne, aby sa zamedzilo rozšíreniu infekcie v dýchacích cestách a možným komplikáciám, ako je sinusitída či bronchitída. Zásadnú úlohu hrá pri tom zmiernenie ťažkostí, najmä potlačenie zápalu (napr. pomocou prírodných účinných látok, ako je cineol obsiahnutý v kapsulách Soledum®).

Časté ochorenia dýchacích ciest

 • chrípková infekcia – infekčné ochorenie sliznice nosa, prínosových dutín, krku alebo priedušiek
 • akútna a chronická sinusitída – zápal prínosových dutín
 • chrípka
 • zápal hrtana
 • zápal pľúc
 • akútna alebo chronická bronchitída
 • chronická obštrukčná choroba pľúc
 • astma bronchiale

Prehľad ochorení dýchacích ciest

V prípade ochorenia dýchacích ciest ide o rôzne ochorenia. Okrem vrodených vád, metabolických ochorení alebo určitých poranení majú zásadnú úlohu v lekárskej praxi predovšetkým nasledujúce ochorenia dýchacích ciest:

 • akútne infekcie horných ciest dýchacích, napríklad nádcha alebo akútna sinusitída (zápal vedľajších dutín)
 • chrípka
 • chronická sinusitída
 • chronický zápal hltanu
 • choroby dolných ciest dýchacích, napr. bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc, zápal pľúc alebo astma
 • pľúcne choroby vyvolané dráždením dýchacích ciest, napr. antrakóza pľúc, azbestóza

Pomoc pri ochorení dýchacích ciest: 100 % čistý cineol

 • pri nachladnutí so zápalmi dýchacích ciest, ako je bronchitída
 • ako prídavná liečba pri chronických a zápalových ochoreniach dýchacích ciest

Infekcie dýchacích ciest: Etážová výmena ako hlavné riziko

Infekcia horných ciest dýchacích je veľmi častým ochorením dýchacích ciest. Vo väčšine prípadov ide pri takých infekciách dýchacích ciest o chrípkovú infekciu, teda o nachladnutie vyvolané rôznymi vírusmi spôsobujúcimi nachladnutie. Zatiaľ čo spočiatku prevažujú príznaky ako upchatý nos a bolesť v krku, v ďalšom priebehu choroby sa zvyšuje zahlienenosť dýchacích ciest.

Hlien je ideálna živná pôda pre zárodky chorôb! Zdanlivo nevinná nádcha sa rýchlo rozvinie v silnú sinusitídu. A to nie je všetko. Okrem toho hrozí nebezpečenstvo takzvanej „etážovej výmeny“. Znamená to rozšírenie infekcie z horných ciest dýchacích na dolné cesty dýchacie.

Napríklad bronchitída, zápal dolných ciest dýchacích, je typickým následkom chrípkovej infekcie. Dráždenie ku kašľu a zvýšená tvorba hlienu sú charakteristickými príznakmi bronchitídy. Môže sa objaviť aj horúčka, bolesti hlavy a zosilnený šelest pri dýchaní.

Zahlienené dolné cesty dýchacie? Cineol ich uvoľní od hlienu

Zahlienenie dýchacích ciest je typické, ak už bola stanovená infekcia dýchacích ciest, príp. došlo k etážovej výmene. Teraz je nutná cielená pomoc. Prírodná látka cineol (obsiahnutá v lieku Soledum®) uvoľňuje priedušky a vedľajšie nosové dutiny. Cineol intenzívne uvoľňuje usadený hlien a pôsobí proti zápalu. Pri nachladnutí je znesiteľným a účinným liečebným variantom, pretože zmierňuje ťažkosti aj zápalové procesy v prieduškách, ktoré ich spôsobujú.

Ochorenia dýchacích ciest, pri ktorých možno tiež nasadiť cineol

Čistý cineol sa osvedčil aj pri ďalších ochoreniach dýchacích ciest, kde možno využiť jeho protizápalový a hlien uvoľňujúci účinok. Po dohode s lekárom možno cineol nasadiť aj pri chronických a zápalových ochoreniach, ako je chronická obštrukčná choroba pľúc a astma, v podobe doplnkovej liečby k prebiehajúcej terapii.

ČASTÉ OTÁZKY K TEJTO TÉME (FAQ)

Je pri ochorení dýchacích ciest nevyhnutná dlhodobá medikácia?

V niektorých prípadoch je pri chronickom ochorení dýchacích ciest nevyhnutné trvalé podávanie liekov. Napr. v prípade astmy sa rozlišuje medzi dlhodobou liečbou a medikáciou v prípade potreby.

Dobré je vedieť: Cineol možno po dohode s lekárom nasadiť napríklad pri chronickom alebo zápalovom ochorení dýchacích ciest. Potrebné je dodržiavať odporúčané dávkovanie.