Menu

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach

Ďakujeme Vám za návštevu našich webových stránok a za Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Ďalej Vás v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) informujeme o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi pri používaní našich webových stránok na adrese (konkrétna webová stránka).
Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste museli poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Ak používate naše webové stránky len na informačné účely, nespracúvame žiadne osobné údaje, okrem údajov, ktoré prenáša Váš prehliadač, aby Vám umožnil navštíviť webové stránky.

I. Prevádzkovateľ

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.
Želetavská 1449/9, Michle
140 00 Praha 4
IČO: 04746597 DIČ: CZ04746597
E-mail: office@klosterfrau.com

II. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Alexander Bugl
Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Eifelstraße 55
93057 Regensburg
Telefón: +49 941 630 49 789
E-mail: Datenschutz.buglundkollegen@klosterfrau.de

III. Účely a právne základy spracúvania údajov

1. Technické zabezpečenie webových stránok

Na účely technickej údržby webových stránok je potrebné, aby sme spracúvali určité automaticky prenášané informácie od Vás, aby Váš prehliadač mohol zobrazovať naše webové stránky a aby ste ich mohli používať. Ide o technické informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú vždy, keď navštívite naše webové stránky, a ukladajú sa do protokolových súborov nášho servera, ako napr.:

 • IP adresa
 • Typ/verzia prehliadača (napr.: Firefox 59.0.2 (64 bitov))
 • Jazyk prehliadača (napr.: slovenčina)
 • Použitý operačný systém (napr.: Windows 10)
 • Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • Rozlíšenie obrazovky
 • Aktivácia Javascriptu
 • Java Zapnuté / Vypnuté
 • Súbory cookie Zapnuté / Vypnuté
 • Hĺbka farieb
 • Referral
 • Čas prístupu

Okrem toho používame súbory cookie, aby sme vám uľahčili používanie našich webových stránok. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré ukladá Váš prehliadač alebo internetový prehliadač do Vášho koncového zariadenia, keď otvoríte webovú stránku. Súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý prehliadaču umožňuje Vašu jedinečnú identifikáciu pri opätovnom otvorení webovej stránky. Tieto súbory cookie používame výlučne na to, aby sme Vám poskytli naše webové stránky a ich technické funkcie. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú nám tieto informácie: ID súborov cookie alebo prihlasovacie údaje.

Ide o technické súbory cookie, ktoré

 • sa používajú na technické uchovávanie údajov a prístup k nim na účely prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, alebo
 • sú potrebné na účely poskytovania služby informačnej spoločnosti, ktorú si výslovne vyžiadal účastník alebo používateľ.

Vaše informácie získané prostredníctvom vyššie uvedených súborov cookie nepoužijeme na vytvorenie používateľských profilov ani na vyhodnotenie Vášho správania pri prehliadaní.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely technickej podpory našich webových stránok na základe týchto právnych dôvodov:

 • na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, aby sme Vám mohli technicky poskytnúť webové stránky. Naším oprávneným záujmom je, aby sme Vám mohli poskytnúť atraktívne, technicky funkčné a používateľsky prívetivé webové stránky, ako aj prijať opatrenia na ochranu našich webových stránok pred kybernetickými rizikami a zabrániť tomu, aby naše webové stránky predstavovali kybernetické riziko pre tretie strany.

2. Spracúvanie na účely analýzy, reklamy a remarketingu

Na účely reklamy a remarketingu používame súbory cookie a nástroje, ktoré sú vysvetlené nižšie.

Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Po udelení súhlasu ho môžete s účinnosťou do budúcnosti úplne alebo čiastočne odvolať tak, že prejdete na stránku so súbormi cookie, znovu otvoríte „nastavenia súborov cookie“ a zmeníte svoj výber.

Služba Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC („Google“).Google Analytics používa súbory „cookie“, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní webových stránok, ako napr.

 • typ/verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • URL odkazu (predtým navštívená stránka)
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)
 • čas požiadavky servera

sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Službu Google Analytics sme na týchto webových stránkach rozšírili aj o kód „anonymizeIP“. Ten zabezpečuje, že vaša IP adresa je maskovaná, takže všetky údaje sa zhromažďujú anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa týchto webových stránok používať tieto informácie na účely vyhodnocovania Vášho používania webových stránok, zostavovania správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitami na webových stránkach a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok.

Zásuvný modul prehliadača

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, ale upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním týchto webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics zaobchádza s používateľskými údajmi, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Anonymizácia IP adresy

Na týchto webových stránkach sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej odoslaním do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa týchto webových stránok bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania Vášho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na webových stránkach a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa odoslaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Správca značiek (tagov) Google

Na našich webových stránkach používame Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré umožňuje obchodníkom spravovať značky (tagy) webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania. Samotná služba Google Tag Manager, ktorá implementuje značky, je bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Služba Google Tag Manager sa stará o spúšťanie ďalších značiek, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Služba Google Tag Manager k týmto údajom nepristupuje. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súborov cookie, zostáva táto deaktivácia v platnosti pre všetky sledovacie značky implementované pomocou služby Google Tag Manager.

Facebook Pixel

V rámci našej online prezentácie sa na účely analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online prezentácie používa tzv. „Facebook pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (predtým Facebook Ireland Ltd.) (ďalej len „Facebook“). Facebook pixel umožňuje, aby Facebook určil návštevníkov našej online prezentácie ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook ads“). Spracúvanie údajov spoločnosťou Facebook prebieha v rámci zásad používania údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétne informácie a podrobnosti o pixeli Facebooku a jeho fungovaní môžete získať v pomocníkovi spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .
Ak si chcete nastaviť, ktoré typy reklám sa Vám budú zobrazovať v službe Facebook, môžete navštíviť stránku vytvorenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa pokynov na nastavenie reklamy založenej na používaní: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

3. Odkazy na sociálne médiá

Na našich webových stránkach môžu byť integrované odkazy na externé služby, ako sú Facebook, Instagram, Pinterest a Mapy Google. Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný(-á) na stránku príslušného poskytovateľa, t. j. až potom sa informácie používateľa prenesú na príslušného poskytovateľa. Informácie o tom, ako sa s Vašimi údajmi zaobchádza pri používaní webových stránok iných poskytovateľov, nájdete v príslušných oznámeniach o ochrane osobných údajov.

4. Zásuvné moduly a nástroje

5. Aktívne používanie webových stránok

Okrem čisto informačného využívania našich webových stránok môžete naše webové stránky využívať aj aktívne. Okrem spracúvania Vašich osobných údajov na čisto informačné účely, ktoré sú opísané vyššie, budeme spracúvať aj Vaše ďalšie osobné údaje, ako je opísané nižšie.

Kontaktné požiadavky

Aby sme mohli spracúvať a odpovedať na Vaše otázky, ktoré ste nám zaslali, napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo našej e-mailovej adresy, spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytli. V každom prípade ide o Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď, ako aj ďalšie informácie, ktoré nám zašlete v rámci Vašej komunikácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely odpovede na žiadosti o kontakt s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR; naším oprávneným záujmom je primerane reagovať na žiadosti o kontakt.

6. Kategórie príjemcov

V našich spoločnostiach majú k Vašim osobným údajom prístup len tí zamestnanci, ktorí potrebujú prístup k Vašim osobným údajom na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Vaše údaje sa odovzdajú externým stranám len vtedy, ak to povoľuje alebo vyžaduje zákon, alebo ak ste na to dali svoj súhlas.

Nižšie uvádzame kategórie externých príjemcov Vašich údajov:

 • Pridružené spoločnosti v rámci skupiny spoločností, ak pre nás pôsobia ako poskytovatelia služieb a poskytujú napr. IT služby, ak je to potrebné na poskytovanie našich služieb alebo ak potrebujú údaje na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo na základe našich oprávnených záujmov.
 • Súkromné subjekty mimo skupiny, ako sú najmä online mediálne agentúry, ktoré nás podporujú pri realizácii reklamných opatrení na našich webových stránkach, a poskytovatelia IT služieb, ktorí nás podporujú okrem iného pri prevádzke, správe a údržbe našich webových stránok.
 • Verejné orgány a inštitúcie, ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť. Napríklad v rámci našej zákonnej povinnosti nahlasujeme nahlásené nedostatky v kvalite našich výrobkov (napr. reklamácie a falzifikáty) orgánom verejnej správy, ktoré sú zodpovedné za spoločnosti skupiny Klosterfrau. V rámci našich zákonných povinností oznamujeme údaje získané v priebehu neintervenčných štúdií alebo pozorovacích štúdií príslušným orgánom, ktorým sme povinní ich oznamovať.

7. Prevod do tretej krajiny

Do krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (tzv. tretích krajín) prenášame údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné, zákonom povolené alebo požadované, ak ste nám dali súhlas alebo v rámci oprávneného spracúvania.

Ak využívame poskytovateľov služieb v tretej krajine, sú povinní dodržiavať úroveň ochrany údajov v Európe tak, že súhlasia so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ. V prípade potreby prenášame údaje na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranej ochrane.

Ďalšie informácie Vám poskytne náš poverenec pre ochranu osobných údajov.

8. Čas uchovávania

Keď používate naše webové stránky výlučne na informačné účely, Vaše osobné údaje uchovávame na našich serveroch len počas trvania Vašej návštevy na našich webových stránkach. Po opustení našich webových stránok budú Vaše osobné údaje okamžite vymazané.

Ak naše webové stránky aktívne používate, Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude zodpovedaná Vaša požiadavka.

Osobné údaje súvisiace so spracúvaním súborov cookie uchovávame počas obdobia uvedeného v nastaveniach súborov cookie. Osobné údaje na účely priameho marketingu uchovávame 3 roky od Vášho posledného nákupu alebo od udelenia súhlasu so zasielaním obchodných oznámení, ak svoj súhlas neodvoláte alebo neodmietnete zasielanie obchodných oznámení. Po odvolaní súhlasu alebo odmietnutí prijímania obchodných oznámení budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu stanovenú zákonom.

9. Vaše práva ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte podľa zákona nárok na nasledujúce práva, ktoré môžete voči nám uplatniť:

Právo na prístup:V takom prípade máte podľa článku 15 nariadenia GDPR právo získať informácie o týchto osobných údajoch, ako aj určité ďalšie informácie (vrátane účelov spracúvania, kategórií osobných údajov, príjemcu alebo kategórií príjemcov, plánovaného obdobia uchovávania, pôvodu údajov, používania automatizovaného rozhodovania a v prípade prenosu do tretej krajiny aj primeraných záruk) a kópiu svojich údajov.

Právo na opravu:V súlade sčl. 16 nariadenia GDPR máte právo požadovať, aby sme opravili osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, ak sú nepresné alebo nesprávne.

Právo na vymazanie:Za podmienok stanovených v článku 17 nariadenia GDPR máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to bez zbytočného odkladu. Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracúvanie osobných údajov okrem iného nevyhnutné na (I) uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, (II) splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (napr. zákonná povinnosť viesť evidenciu), alebo (III) určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov za podmienok uvedených v čl. 18 nariadenia GDPR.

Právo na prenositeľnosť údajov:Máte právo za podmienok čl. 20 nariadenia GDPR požadovať, aby sme Vám odovzdali osobní údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo na odvolanie súhlasu:Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti.

Informácie o Vašom práve namietať podľa čl. 21 nariadenia GDPR

 1. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich údajov, ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (spracúvanie na základe rovnováhy záujmov) alebo článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR (spracúvanie vo verejnom záujme), ak na to existujú dôvody vyplývajúce z Vašej konkrétnej situácie. To platí aj pre profilovanie na základe tohto ustanovenia v zmysle článku č. 4 bodu 4 nariadenia GDPR.

  Ak vznesiete námietku, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie nie je určené na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 2. V jednotlivých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje aj na účely priamej reklamy. Ak si neželáte dostávať reklamu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku; to platí aj pre profilovanie, ak je spojené s takouto priamou reklamou. Túto námietku budeme v budúcnosti rešpektovať.

  Vaše údaje už nebudeme spracúvať na účely priameho marketingu, ak namietate proti spracúvaniu na tieto účely.

  Žiadosti o uplatnenie Vašich práv na ochranu údajov, ako je uvedené vyššie, môžete adresovať buď nám prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa údajov uvedených vyššie, alebo nášmu externému poverencovi pre ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

  Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje nariadenie GDPR.

10. Rozsah Vašich povinností poskytovať údaje

V zásade nie ste povinný(-á) poskytnúť nám svoje osobné údaje. Ak tak však neurobíte, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše webové stránky v plnom rozsahu a bez technických chýb a nebudeme môcť odpovedať na otázky, ktoré ste nám zaslali. Osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vyššie uvedené účely spracúvania, sú označené symbolom „*“ alebo iným symbolom ako povinné informácie.

11. Neexistencia automatizovaného rozhodovania v jednotlivých prípadoch (vrátane profilovania)

Nepoužívame žiadne postupy čisto automatizovaného rozhodovania v jednotlivých prípadoch (vrátane profilovania) podľa čl. 22 nariadenia GDPR.

Stav: máj 2023