Menu

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická choroba pľúc (skrátene CHOCHP) sa týka predovšetkým fajčiarov. Tu si prečítajte viac o príčinách, príznakoch a liečbe CHOCHP.

CHOCHP (Chronická obštrukčná choroba pľúc)

Choroba CHOCHP je chronická choroba pľúc, ktorá sa týka predovšetkým fajčiarov. Výraz „obštrukčná“ opisuje existujúce zúženie dýchacích ciest, ktoré sa môže prejavovať dýchavičnosťou najprv pri záťaži, a neskôr aj v pokoji. Ďalšími príznakmi CHOCHP sú kašeľ a tvorba hlienu. Keďže pľúcne ochorenie CHOCHP sa rozvíja postupne, môže sa kvalita života postihnutého zhoršovať.

Cielená a včasná liečba môže tento priebeh choroby pozitívne ovplyvňovať a predchádzať zhoršeniu či vzplanutiu choroby (odborne nazývané exacerbácia). Liečba CHOCHP spočíva v riešení akútnych problémov a v následnej udržiavacej dlhodobej medikácii (napr. liekmi rozširujúcimi priedušky a.i.). Ako doplnková liečba k existujúcej terapii sa pri chronických a zápalových ochoreniach dýchacích ciest v klinických štúdiách osvedčila prírodná látka cineol (obsiahnutá v lieku Soledum®, ktorý dostať bez receptu v lekárňach), ktorá uvoľňuje hlboko usadený hlien z priedušiek a pôsobí protizápalovo. Pri týchto závažnejších ochoreniach je potrebné liečbu cineolom konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Popri tejto medikamentóznej terapii môžu kvalitu života pomôcť udržiavať tiež nemedikamentózne opatrenia, ako sú fyzické cvičenie či dychová fyzioterapia.

Čo je CHOCHP?

Skratka CHOCHP znamená „chronická obštrukčná choroba pľúc“. Typické príznaky CHOCHP sú prítomnosť hlienu v prieduškách, kašeľ a dýchavičnosť (AHA symptómy). Postihnutí sú predovšetkým fajčiari.

Príčiny CHOCHP

Vyše 80 percent pacientov sú alebo boli fajčiari. Fajčenie patrí k najčastejším príčinám CHOCHP. Riziko výskytu CHOCHP môže zvýšiť aj pasívne fajčenie.

Menej častými príčinami CHOCHP môžu byť:

 • spaliny
 • ozón
 • chemické látky (napr. amoniak)
 • jemný prach z kopírok alebo tlačiarní

CHOCHP: Pľúcny emfyzém ako možný následok

Pri nedostatočnej liečbe môže dôjsť k nezvratnému rozšíreniu pľúc (pľúcny emfyzém).

Pľúcny emfyzém – príznaky:

 • chronická dýchavičnosť
 • kašeľ, prítomnosť hlienu v dýchacích cestách
 • modrasté sfarbenie prstov a pier (cyanóza)
 • vyčerpanosť
 • rýchla únava

Dôležitá je včasná a vhodná liečba.

Príznaky CHOCHP

Typickými príznakmi CHOCHP sú prítomnosť hlienu, kašeľ a dýchavičnosť.

Dýchavičnosť sa v priebehu ochorenia zosilňuje. Počiatočná dýchavičnosť sa spravidla prejavuje iba po fyzickej námahe. Neskôr nastáva dýchavičnosť aj v pokoji.

V prípade CHOCHP sa kašeľ vyskytuje typicky predovšetkým ráno a je spojený s tvorbou hlienu.

Prehľad najdôležitejších symptómov CHOCHP:

 • pretrvávajúci kašeľ, predovšetkým ráno
 • zvýšená tvorba hlienu (odborne spútum)
 • šelest pri dýchaní
 • zníženie telesnej odolnosti
 • dýchavičnosť (najskôr pri záťaži, neskôr v pokoji)

Veľa pacientov s CHOCHP má sklon stiahnuť sa zo sociálneho života a kvôli strachu z ďalšieho záchvatu dýchavičnosti sa vyhýbajú telesnej záťaži. Tým sa roztáča začarovaný kruh, pretože pohyb a vhodné fyzické cvičenia sú v prípade CHOCHP dôležité na udržanie funkcie pľúc.

Strach a vedomie, že ide o chronické ochorenie, predstavujú enormnú psychickú záťaž. Na základe oznámenia diagnózy CHOCHP sa môžu objaviť aj depresie.

CHOCHP: Diagnóza

Pri pretrvávajúcom kašli, dýchavičnosti, neobvyklých šelestoch pri dýchaní a pri pocitoch tiesne na prsiach je nutné vždy vyhľadať lekára. Lekár môže pomocou špeciálnych vyšetrení zistiť príčinu ťažkostí a prípadne určiť diagnózu CHOCHP.

Pri diagnóze CHOCHP je možné použiť nasledovné diagnostické metódy:

 • rozhovor s lekárom o anamnéze (otázky ako napr.: O aké príznaky ide? Odkedy trvajú ťažkosti? Ste fajčiar?)
 • osobná lekárska prehliadka
 • test pľúcnych funkcií
 • röntgenové snímky

Pri diagnóze CHOCHP má význam vylúčenie ostatných chorôb (napr. astma). Ak je jednoznačne stanovená diagnóza, zavedie lekár zodpovedajúce liečebné opatrenia. Dôležité je včasné poučenie o CHOCHP, aby si pacient mohol takto osvojiť všetko dôležité o správaní sa v prípade tejto choroby.

ČASTÉ OTÁZKY K TEJTO TÉME (FAQ)

Astma a CHOCHP – v čom je vlastne rozdiel?

Práve s ohľadom na tému dýchavičnosti existuje medzi príznakmi CHOCHP a astmy na prvý pohľad určitá podobnosť. Napriek tomu ide o odlišné choroby: CHOCHP spravidla začína až v dospelom veku (po 40. roku), astma sa často vyskytuje už v ranom detstve. Hlavnou príčinou CHOCHP je tabakový dym, u astmy sú často problémy na alergickom podklade. Dýchavičnosť sa u CHOCHP vyskytuje pri záťaži, neskôr môže pretrvávať aj v pokoji. Pri astme dochádza k záchvatovej dýchavičnosti. Zúženie dýchacích ciest pri CHOCHP postupuje a nemožno ho úplne zastaviť ani podávaním vhodných liekov, pri astme je naproti tomu možné zúženie dýchacích ciest spravidla úplne odstrániť.

Dá sa pri CHOCHP nasadiť prírodná látka cineol ako doplnková liečba?

Pre akútny záchvat aj dlhodobú medikáciu sú k dispozícii vhodné lieky na predpis. Pre dlhodobú liečbu je po dohode s lekárom možné použiť cineol ako prídavnú liečbu k prebiehajúcej terapii.

Prírodná látka cineol preukázala v klinických štúdiách účinnosť ako doplnková liečba pri chronických a zápalových ochoreniach dýchacích ciest (po dohode s lekárom a podľa odporúčania). Dôvod: cineol uvoľňuje usadený hustý hlien, podporuje vykašliavanie a pôsobí protizápalovo. Pri dobrej tolerancii môže denné užívanie cineolu (obsiahnutá v lieku Soledum®, ktorý k dostať bez receptu v lekárňach) znížiť počet nových vzplanutí choroby (odborne exacerbácií).

Kde nájdem ďalšie informácie o živote s CHOCHP?

Diagnóza CHOCHP vyžaduje aktívnu spoluprácu pacienta. Fyzické cvičenie, napr. v skupinách liečebného telocviku pri pľúcnom ochorení, či určité dýchacie techniky.