Menu

LIEČBA ASTMY

LIEČBA ASTMY

Pri liečbe astmy hrajú svoju úlohu medikamentózne i nemedikamentózne opatrenia.

Liečba astmy má rôzne časti. Okrem vhodných liekov na astmu majú pre optimálnu liečbu zásadný význam tiež nemedikamentózne opatrenia, ako sú špeciálne dýchacie techniky. Dôležité je, aby pacient identifikoval svoje individuálne rizikové faktory astmatického záchvatu a vyhýbal sa im.

Ak je diagnostikovaná alergická astma, znamená to napríklad vyhnúť sa kontaktu s príslušnými alergénmi, ako je peľ.

Cieľom liečby je čo najlepšia kontrola astmy.

Je dobré vedieť: Prírodná látka cineol obsiahnutá vo voľne predajnom lieku Soledum® je vhodná po konzultácii s lekárom ako prídavná liečba astmy vďaka svojmu protizápalovému a hlien uvoľňujúcemu účinku. Príznaky ako je kašeľ či dýchavičnosť sa potom môžu zmierniť.

Liečba astmy:

 • lieky na astmu pre prípad akútnej potreby alebo ako trvalá medikácia
 • prídavná medikácia (napr. účinná látka cineol po konzultácii s lekárom)
 • nemedikamentózne opatrenia (napr. školenie pacientov, fyzické cvičenie)
 • prevencia (identifikácia a vylúčenie rizikových faktorov)

Spreje obsahujúce napríklad protizápalové kortikosteroidy alebo látky rozširujúce priedušky tvoria najdôležitejšie piliere medikamentóznej liečby astmy. Typ podávaného lieku sa pritom riadi stupňom astmy, ktorý sa určuje na základe rôznych kritérií (príznaky cez deň, obmedzenie aktivít, nočné príznaky, nutná medikácia v prípade núdze, funkcia pľúc).

V ľahších prípadoch môže na liečbu astmy stačiť medikácia pre prípad akútnej potreby. Ide spravidla o spreje obsahujúce látky rozširujúce priedušky s rýchlym účinkom.

Takýto sprej pre astmatikov by mal mať každý astmatik vždy vo vrecku a mal by byť presne oboznámený s jeho použitím V ťažších prípadoch astmy je nevyhnutná dodatočná trvalá medikácia, pro ktorej sa používajú rôzne účinné látky, predovšetkým protizápalové kortikosteroidy, ktoré potláčajú prebiehajúci zápal v prieduškách.

Medikamentózna liečba astmy:

 • Controller (trvalá medikácia pre dlhodobú kontrolu)
 • Reliever (medikácia pre prípad akútnej potreby; „sprej pre astmatikov“)

Pomoc pri astme: Cineol ako doplnková liečba

Na základe protizápalového a hlien uvoľňujúceho účinku možno čistý cineol po dohode s lekárom nasadiť doplnkovo k už prebiehajúcej dlhodobej medikácii. Cineol je obsiahnutý v kapsulách voľne predajného lieku Soledum®, ktorý dostať bez receptu v lekárňach. Týmto spôsobom možno znížiť typické príznaky, ako je kašeľ a dýchavičnosť.
Konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom.

Čo robiť pri astme? Nemedikamentózne opatrenia

Aktívna spolupráca pacienta je pri astme nutná. Je pevnou súčasťou úspešnej liečby astmy. Na špeciálnych školeniach o astme sa možno napríklad naučiť, ako sa trénujú dýchacie svaly, a týmto spôsobom ich posilňovať.

V rámci takéhoto školenia sa učí aj správne dýchanie v prípade hroziaceho alebo akútneho záchvatu astmy. Mnoho astmatikov informuje o tom, že im pomohli uvoľňovacie techniky, ako je jóga alebo autogénny tréning. Akútny záchvat astmy môže v konečnom dôsledku vyvolať aj stres.

Prehľad nemedikamentóznych opatrení v rámci liečby astmy:

 • školenie o astme
 • dychová fyzioterapia
 • uvoľňovacie techniky
 • šport pri astme
 • znižovanie nadváhy

Pravidelná kontrola úspechu pri liečbe astmy
Je nutné pravidelne kontrolovať, do akej miery je liečba astmy úspešná.

Liečba astmy: Aj prevencia sa počíta!

Čo pri astme pomáha? Okrem liekov a nemedikamentóznych opatrení hrá dôležitú úlohu aj prevencia.

Pri astme je dôležité poznať jej „osobný“ spúšťač a vyhnúť sa mu. Často sú to alergény, ako napríklad peľ.

Mnoho astmatikov informuje o zvýšených ťažkostiach, keď poletuje „ich“ peľ. Tu môže mať zmysel naplánovať si dovolenku na horách alebo pri mori, lebo tu nie je vzduch takmer vôbec zaťažený prachom.

V takom prípade môže mať zmysel naplánovať si dovolenku na horách alebo pri mori, lebo tam nie je vzduch takmer vôbec zaťažený prachom.