Menu

Kontakt

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o. Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4
Telefon: +420 277 001 026
E-mail: office@klosterfrau.com
IČO: 04746597 DIČ: CZ04746597

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským sudom v Prahe oddiel C, vložka 253056.

Príslušný orgán vo veci dozoru pri ochrane spotrebiteľa v Slovenskej republike nad:

  • ponukou a predajom potravín: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava - mestská časť Karlova Ves;
  • ponukou a predajom výživových doplnkov a kozmetických výrobkov: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava;
  • ponukou a predajom liekov a zdravotníckych pomôcok: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava;
  • ponukou a predajom ostatných výrobkov a služieb neuvedených vyššie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.