Menu

AKÚTNA A CHRONICKÁ BRONCHITÍDA

Pri bronchitíde ide o zápal sliznice priedušiek. Prečítajte si viac o príznakoch, príčinách a liečbe.

Bronchitída = zápal priedušiek

Za typické príznaky bronchitídy sa považujú kašeľ a prítomnosť hlienu v dýchacích cestách.

Rozlišujeme tieto typy bronchitídy:

 • akútna bronchitída
 • chronická bronchitída
 • chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Akútna bronchitída môže nastať v rámci vírusovej infekcie a často je spojená s nádchou, kašľom a bolesťami v krku. Akútna bronchitída je jedným z najčastejších dôvodov, prečo pacienti vyhľadajú svojho praktického lekára.

Dôležitá je cielená a včasná liečba, aby sa zamedzilo chronickému priebehu či ďalším komplikáciám. V liečbe je žiaduce predovšetkým uvoľnenie hlienu a potlačenie zápalu. Prírodná účinná látka cineol obsiahnutá v lieku Soledum® má tieto účinky a navyše ju ľudský organizmus dobre znáša.

Bronchitída: Akútna alebo už chronická?

To, či je bronchitída chronická alebo akútna, sa odvodzuje od dĺžky trvania ťažkostí.

Akútna bronchitída:

Doba trvania je spravidla 14 dní. Môže sa pretiahnuť na 4-6 týždňov, než kašeľ úplne odznie.
O chronickú bronchitídu ide podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vtedy, ak sa „kašeľ a spútum (hlien) vyskytnú vo väčšine dní počas minimálne troch mesiacov v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch“.

CHOCHP = chronická obštrukčná choroba pľúc

sa považuje za typickú chorobu z fajčenia. Pri tejto osobitnej forme chronickej bronchitídy dochádza okrem kašľa a produkcie hlienu tiež k narastajúcej dýchavičnosti. Tá súvisí so vznikajúcim zúžením, čiže „obštrukciou“, dýchacích ciest. Chronická bronchitída je často predstupňom chronickej obštrukčnej bronchitídy.

Akútna bronchitída a chronická bronchitída: Prehľad príčin

Príčin bronchitídy je veľa. Pri akútnej bronchitíde sú vo väčšine prípadov pôvodcami zápalov priedušiek vírusy. Chronická bronchitída je oproti tomu často následok trvajúceho poškodenia priedušiek (napr. fajčenia alebo jedov z okolitého prostredia).

Príčiny akútnej bronchitídy:

 • vírusová infekcia (napr. rinovírusy alebo adenovírusy)
 • bakteriálne infekcie alebo bakteriálne superinfekcie (druhá infekcia s baktériami)
 • akútna, toxická reakcia (napr. chlórové plyny, oxid dusičitý)
 • alergická reakcia

Príčiny chronickej bronchitídy:

 • trvalá konzumácia nikotínu („fajčiarsky kašeľ“)
 • znečistenie vzduchu
 • nedostatočne vyliečené akútne infekcie
 • dráždivé plyny
 • prach
 • určité špecifické choroby (napr. mukoviscidóza = cystická fibróza)

Príznaky akútnej bronchitídy:

 • bolestivé nutkanie na kašeľ (suchý)
 • ďalej kašeľ s tvorbou hlienu
 • pri dýchaní počuteľný šelest
 • často najskôr príznaky nachladnutia ako nádcha, chrapot, kašeľ alebo bolesti v krku
 • možná je i horúčka, bolesti hlavy, vyčerpanie

Príznaky chronickej bronchitídy:

 • kašeľ s tvorbou hlienu (väčšinou ráno)
 • typické: ranné dráždenie na kašeľ
 • obmedzené dýchanie

Kašeľ s dýchavičnosťou – pri námahe a neskôr aj v pokoji – a prítomnosť hlienu môžu poukazovať na CHOCHP.

Prehľad príznakov bronchitídy:

Najnápadnejším príznakom bronchitídy je kašeľ. Kašeľ je pri bronchitíde nutné rozlišovať podľa toho, či ide o akútnu alebo chronickú formu.

Akútna bronchitída:

Kašeľ je najskôr suchý, neskôr pribúda hlienu.

Chronická bronchitída:

Kašeľ predovšetkým ráno s belavým hlienom (pri dodatočnej bakteriálnej infekcii: žltozelená farba hlienu). Možné je ľahké obmedzenie dýchania.

Bronchitída: Diagnóza

Pri pretrvávajúcom kašli (viac než 8 týždňov) je v nutné vyhľadať lekára.

To isté platí pri:

 • horúčke
 • hlienoch (hnisavé, krvavé)
 • dýchavičnosti

Lekár môže začať príslušné diagnostické opatrenia, a tým včas rozpoznať aj vážne ochorenia, ako je CHOCHP.

K diagnostickým opatreniam pri bronchitíde patria:

 • rozhovor s lekárom o anamnéze
 • počúvanie priedušiek a pľúc
 • poklep priedušiek a pľúc
 • prípadné vyšetrenie krvi, vyšetrenie hlienu
 • röntgen pľúc

Podrobnejšie diagnostické metódy pri bronchitíde môžu byť nasledovné:

 • test pľúcnych funkcií
 • rozbor krvi
 • bronchoskopia
 • EKG

Čo robiť pri bronchitíde?

Pri liečbe je dôležité čo najskôr zmierniť namáhavý kašeľ. Včasná liečba akútnej bronchitídy môže zamedziť prechodu do chronického stavu, popr. ďalším komplikáciám, ako je chronická obštrukčná pľúcna choroba.

Pri liečbe akútnej bronchitídy hrajú ústrednú úlohu látky liečiace kašeľ. Na začiatku akútnej bronchitídy môže byť prítomný suchý dráždivý kašeľ, ktorý za sa pár dní premení na vlhký kašeľ sprevádzaný tvorbou hlienu v prieduškách. Suchý kašeľ je v prípade potreby nutné tlmiť antitusikami (lieky na tlmenie kašľa). Pri vlhkom kašli je potrebné podporiť jeho uvoľnenie a vykašliavanie usadeného hlienu z dýchacích ciest napr. prírodnou látkou cineol.

V prípade chronickej bronchitídy má okrem cieleného uvoľňovania hlienu veľký význam aj dychová fyzioterapia. Vhodné je tiež prestať fajčiť.

Tu si prečítajte viac o liečbe bronchitídy.

Bronchitída u detí

Zápaly dýchacích ciest sú u detí relatívne časté – ani akútna bronchitída u detí preto nie je ojedinelá.

Dôležité pre rodičov: Pri detských chorobách, ako sú osýpky a šarlach, sa tiež môže objaviť akútna bronchitída. V prípade pochybností je nutné vyhľadať detského lekára.

ČASTÉ OTÁZKY K TEJTO TÉME (FAQ)

Aká častá je akútna bronchitída?

Dospelých postihne akútna bronchitída v priemere asi trikrát ročne. Predovšetkým v sezóne nachladnutia jeseň/zima sa bronchitída objavuje opakovane. Ešte častejšie je bronchitída diagnostikovaná u detí, u ľudí s oslabeným imunitným systémom a u seniorov.

Ako zistím, či je bronchitída spôsobená vírusmi alebo baktériami?

Možným vodítkom pre rozlíšenie pôvodcu choroby je farba vykašlaného hlienu. Ak je sekrét skôr belavý a hlienovitý, ide pravdepodobne o vírusovú infekciu. Zelenožlté sfarbenie môže poukazovať na bakteriálnu bronchitídu. V prípade pochybností je nutné vyhľadať lekára.

Podporuje fajčenia bronchitídu?

Táto otázka sa týka predovšetkým chronickej bronchitídy a chronickej obštrukčnej bronchitídy. Trvalé zaťaženie dýchacích ciest môže dlhodobo viesť k typickému „fajčiarskemu kašľu“, a tým k chronickej bronchitíde. Viac ako 90 percent pacientov s CHOCHP sú fajčiari.